21 abril 2011

30 minuts - Escanyats per la hipoteca (10/04/2011)

Muy buen reportaje de TV3.

El sistema va bien.

"No poden pagar la hipoteca. Acaben perdent la casa -perquè se la queda el banc o la caixa- però ells continuen endeutats de per vida. Són els protagonistes d'"Escanyats per la hipoteca". Des de l'inici de la crisi a Espanya hi ha hagut prop de 300.000 execucions hipotecàries. És el que li ha passat a Santiago Sangucho, un paleta que va perdre la feina i que, per tant, va deixar de pagar la hipoteca. En el reportatge viurem el moment en què se subhasta la casa i l'entitat financera se l'adjudica pel 50% del seu valor de taxació"

"No pueden pagar la hipoteca. Acaban perdiendo la casa -porque se la queda el banco o la caja- pero ellos continúan endeudados de por vida. Son los protagonistas de "Escanyats per la hipoteca". Desde el inicio de la crisis en España ha habido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Es el que le ha pasado en Santiago *Sangucho, un albañil que perdió el trabajo y que, por lo tanto, dejó de pagar la hipoteca. En el reportaje viviremos el momento en que se subasta la casa y la entidad financiera se lo adjudica por el 50% de su valor de tasación"

No hay comentarios: